మహిళకు మూత్రాశయంలో కణతి - అరుదైన శస్త్రచికిత్స

Tuesday, April 4, 2023

photo of event
మహిళకు మూత్రాశయంలో కణతి - అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసి ప్రాణాలు కాపాడిన కర్నూలు కిమ్స్  ఆసుపత్రి వైద్యులు...

BOOK AN APPOINTMENT

FIND A DOCTOR

Footer Loading...