కాన్సర్ పై ప్రతిఒక్కరు అవగాహన కలిగి ఉండాలి

Saturday, February 4, 2023

photo of event
కాన్సర్ పై ప్రతి ఒక్కరు అవగాహన కలిగి ఉండాలని ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం సందర్బంగా తెలిపిన కర్నూలు కిమ్స్ ఆసుపత్రి వైద్యులు...

A rare surgery on a young man whose esophagus was in critical condition

Tuesday, November 22, 2022

photo of event
Doctors at KIMS Hospitals, Kondapur performed a rare surgery on a young man whose esophagus was in critical condition after pieces of meat got stuck in his throat....

A woman born without an oesophagus undergoes complex surgery at KIMS Hospitals, Kurnool.

Saturday, July 23, 2022

photo of event
A woman born without an oesophagus undergoes complex surgery at KIMS Hospitals, Kurnool....

Many people prefer a second opinion when they have a health problem and show it to the doctor

Saturday, July 23, 2022

photo of event
Many people prefer a second opinion when they have a health problem and show it to the doctor to determine whether the therapy is effective or not....

Rare Liver Surgery

Friday, May 6, 2022

photo of event
Rare Liver Surgery...

Gave Life to a patient with all sorts of ailments

Monday, March 28, 2022

photo of event
Gave Life to a patient with all sorts of ailments...

Dr. DV. Rama Krishna Rare Case story

Monday, February 21, 2022

photo of event
Dr. DV. Rama Krishna Rare Case story...

World Hepatitis Day- Coverage- Kondapur

Wednesday, July 28, 2021

photo of event
World Hepatitis Day- Coverage- Kondapur...

SCOLA the advanced treatment for Permanent cure of hernia Coverage

Tuesday, March 30, 2021

photo of event
SCOLA the advanced treatment for Permanent cure of hernia Coverage...

Rare cancer surgery in Kims Kondapur

Monday, September 7, 2020

photo of event
Rare cancer surgery in Kims Kondapur...

BOOK AN APPOINTMENT

FIND A DOCTOR

Footer Loading...