రెండు రోజుల చిన్నారి గుండెకు అరుదైన వైద్యం

Saturday, April 8, 2023

photo of event
రెండు రోజుల చిన్నారి గుండెకు అరుదైన వైద్యం - గుండెకు రక్తం వెళ్లే నాళం ముసుకుపోయి చెడు రక్తం గుండె ఎడమవైపుకు వెళ్తున్నట్టు గుర్తించి గుండె బైపాస్ సర్జరీ విజయవంతంగా చేసిన కిమ్స్ కడల్స్ ఆసుపత్రి వైద్యులు....

Know about Congenital insensitivity to Pain (CIP) and Chronic Pain

Wednesday, December 28, 2022

photo of event
Know about Congenital insensitivity to Pain (CIP) and Chronic Pain, as well as what you can do to manage them....

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం

Friday, September 30, 2022

photo of event
ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం...

Critical and Intensive Care

Tuesday, May 28, 2019

photo of event
Critical and Intensive Care...

KIMS Hospitals Conducts Conference on Anaesthesiology in use of Ultrasound

Monday, April 24, 2017

photo of event
Hyderabad, April 23rd, 2017: The Anaesthesiology department of the Krishna Institute of Medical Sciences ( KIMS Hospitals) in association with the ‘Brain & Spine Society’ has conducted a two-day hands-on workshop for tra...

Anesthesiology & ENT

Friday, September 4, 2015

photo of event
Department: Anesthesiology & ENT...

BOOK AN APPOINTMENT

FIND A DOCTOR

Footer Loading...