అమ్మను పదిలంగా చూసుకుందాం

Sunday, May 14, 2023

photo of event
అమ్మను పదిలంగా చూసుకుందాం...

అమ్మను పదిలంగా చూసుకుందాం

Sunday, May 14, 2023

photo of event
అమ్మను పదిలంగా చూసుకుందాం...

Promoting Normal delivery in a unique way

Saturday, April 29, 2023

photo of event
Promoting Normal delivery in a unique way...

సెర్వికల్ కాన్సర్ పై అవగాహన

Friday, January 13, 2023

photo of event
సెర్వికల్ కాన్సర్ పై అవగాహన కార్యక్రమంలో భాగంగా సెర్వికల్ కాన్సర్ నివారణ గురించి వివరించిన కిమ్స్ సవీర ఆసుపత్రి వైద్యులు....

Learn what HPV is and how it can lead to Cervical Cancer.

Sunday, January 8, 2023

photo of event
Learn what HPV is and how it can lead to Cervical Cancer....

అంతర్జాతీయ సంతానోత్పత్తి దినోత్సవం

Wednesday, November 2, 2022

photo of event
అంతర్జాతీయ సంతానోత్పత్తి దినోత్సవం సందర్బంగా పలు వివరాలు తెలిపిన కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రి కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ శిల్పారెడ్డి గారు....

అంతర్జాతీయ సంతానోత్పత్తి దినోత్సవం

Wednesday, November 2, 2022

photo of event
అంతర్జాతీయ సంతానోత్పత్తి దినోత్సవం సందర్బంగా సంతానోత్పత్తి గురించి పలు అంశాలు తెలిపిన కిమ్స్ ఆసుపత్రి కర్నూల్ కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ కుసుమ గారు....

ఒత్తిడితో సంతానోత్పత్తికి ప్రమాదం.

Wednesday, November 2, 2022

photo of event
అంతర్జాతీయ సంతానోత్పత్తి దినోత్సవం సందర్బంగా గురించి పలు అంశాలు తెలిపిన కిమ్స్ సవీర ఆసుపత్రి కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఉదయని గారు....

రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల మహిళల్లో అవగాహన

Saturday, October 8, 2022

photo of event
రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల మహిళల్లో అవగాహన...

రొమ్ము కేన్సర్ పై అవగాహన

Saturday, October 8, 2022

photo of event
రొమ్ము కేన్సర్ పై అవగాహన...

BOOK AN APPOINTMENT

FIND A DOCTOR

Footer Loading...