ప్లీహం అతిగా పెరిగి, ఎదుగుదల ఆగిపోయిన 14 ఏళ్ళ బాలికకు అరుదైన శస్త్రచికిత్స

Thursday, March 16, 2023

photo of event
ప్లీహం అతిగా పెరిగి, ఎదుగుదల ఆగిపోయిన 14 ఏళ్ళ బాలికకు అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసి కాపాడిన కర్నూలు కిమ్స్ ఆసుపత్రి వైద్యులు....

A nurse from Zambia suffering from damaged intestines successfully underwent a complex surgery at KIMS Hospitals.

Monday, March 13, 2023

photo of event
A nurse from Zambia suffering from damaged intestines successfully underwent a complex surgery at KIMS Hospitals. Find out more by reading on....

పెరియాంపుల్లరితో కలిపి కాన్సర్ వచ్చిన రోగికి అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్స

Monday, February 20, 2023

photo of event
పెరియాంపుల్లరితో కలిపి కాన్సర్ వచ్చిన రోగికి అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్స చేసిన కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రి వైద్యులు....

కాన్సర్ పై ప్రతిఒక్కరు అవగాహన కలిగి ఉండాలి

Saturday, February 4, 2023

photo of event
కాన్సర్ పై ప్రతి ఒక్కరు అవగాహన కలిగి ఉండాలని ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం సందర్బంగా తెలిపిన కర్నూలు కిమ్స్ ఆసుపత్రి వైద్యులు...

A rare surgery on a young man whose esophagus was in critical condition

Tuesday, November 22, 2022

photo of event
Doctors at KIMS Hospitals, Kondapur performed a rare surgery on a young man whose esophagus was in critical condition after pieces of meat got stuck in his throat....

Many people prefer a second opinion when they have a health problem and show it to the doctor

Saturday, July 23, 2022

photo of event
Many people prefer a second opinion when they have a health problem and show it to the doctor to determine whether the therapy is effective or not....

A woman born without an oesophagus undergoes complex surgery at KIMS Hospitals, Kurnool.

Saturday, July 23, 2022

photo of event
A woman born without an oesophagus undergoes complex surgery at KIMS Hospitals, Kurnool....

Rare Liver Surgery

Friday, May 6, 2022

photo of event
Rare Liver Surgery...

Gave Life to a patient with all sorts of ailments

Monday, March 28, 2022

photo of event
Gave Life to a patient with all sorts of ailments...

Dr. DV. Rama Krishna Rare Case story

Monday, February 21, 2022

photo of event
Dr. DV. Rama Krishna Rare Case story...

BOOK AN APPOINTMENT

FIND A DOCTOR

Footer Loading...