మెదడులో రక్తనాళాలు ఉబ్బి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి అరుదైన చికిత్స

Wednesday, January 11, 2023

photo of event
మెదడులో రక్తనాళాలు ఉబ్బి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి అరుదైన చికిత్స చేసి ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రి వైద్యులు కన్సల్టెంట్ న్యూరోసర్జన్ డాక్టర్ వెంకటేష్ పోతుల గారు....

A 4th Roundtable Conference was held by KIMS-Kingsway Hospitals in Amrawati

Tuesday, December 13, 2022

photo of event
A 4th Roundtable Conference was held by KIMS-Kingsway Hospitals in Amrawati regarding Gastroenterology, Obesity & Neurosurgery. Following are some insights regarding the roundtable conference associated with KIMS-Kin...

Lokmat and KIMS Kingsway Hospitals have hosted the Fourth Roundtable Conference in Amrawati

Saturday, December 10, 2022

photo of event
Lokmat and KIMS Kingsway Hospitals have hosted the Fourth Roundtable Conference in Amrawati at Hotel Grace as part of the roundtable conference.The Fourth Roundtable Conference was inaugurated by Mrs. Sulbha Tai Khodke H...

KIMS-Kingsway Hospitals are poised to achieve remarkable milestones.

Sunday, November 13, 2022

photo of event
The following are some updates regarding the Wardha round table conference, in association with KIMS-Kingsway Hospitals and Lokmat Media Ltd....

Lokmat Media Ltd. and KIMS-Kingsway Hospitals are organizing Five Round Table Conference across Vidharba.

Friday, November 11, 2022

photo of event
Lokmat Media Ltd. and KIMS-Kingsway Hospitals are organizing a Five Round Table Conference across Vidharba. Key opinion leaders and eminent doctors of Wardha and nearby will meet with the team from KIMS-Kingsway Hospital...

Here's an article explaining everything you need to know about Brain Strokes.

Saturday, October 29, 2022

photo of event
Here's an article explaining everything you need to know about Brain Strokes. ...

చిన్న వయస్సులోనే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్

Saturday, October 29, 2022

photo of event
చిన్న వయస్సులోనే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్...

Do you know What, Why, When, and How Spine Health Is So Vital?

Sunday, October 16, 2022

photo of event
Do you know What, Why, When, and How Spine Health Is So Vital?...

In a first across India, KIMS Hospitals acquires the latest brain mapping technology.

Wednesday, August 24, 2022

photo of event
In a first across India, KIMS Hospitals acquires the latest brain mapping technology which provides a detailed 3D model of the brain to precisely plan brain surgery....

ఐదు నెలల చిన్నారికి అరుదైన మెదడు శస్త్ర చికిత్స

Wednesday, July 13, 2022

photo of event
ఐదు నెలల చిన్నారికి అరుదైన మెదడు శస్త్ర చికిత్స విజయవంతంగా చేసిన కిమ్స్ సవీర వైద్యులు...

BOOK AN APPOINTMENT

FIND A DOCTOR

Footer Loading...