సరైన మందులతో పాటు సరైన చికిత్స జీవన శైలిలో మార్పులు క్షయ వ్యాధి నివారణకు దోహదపడుతాయి.

Friday, March 24, 2023

photo of event
సరైన మందులతో పాటు సరైన చికిత్స జీవన శైలిలో మార్పులు క్షయ వ్యాధి నివారణకు దోహదపడుతాయి....

వరల్డ్ టీబీ డే సందర్బంగా కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రిలో అవగాహన కార్యక్రమం

Friday, March 24, 2023

photo of event
వరల్డ్ టీబీ డే సందర్బంగా కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రిలో అవగాహన కార్యక్రమం....

క్రమం తప్పకుండ మందులు వాడితే క్షయ వ్యాధిని పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది

Friday, March 24, 2023

photo of event
క్రమం తప్పకుండ మందులు వాడితే క్షయ వ్యాధిని పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది....

సరైన నిద్రలేక పోవడం వల్ల హైబిపి, షుగర్, ఊబకాయం, గుండె జబ్బులు వంటి అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు

Saturday, March 18, 2023

photo of event
సరైన నిద్రలేక పోవడం వల్ల హైబిపి, షుగర్, ఊబకాయం, గుండె జబ్బులు వంటి అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది....

అంతర్జాతీయ నిద్ర దినోత్సవం సందర్బంగా, మంచి నిద్రకు ఈ చిట్కాలు మీకోసం.

Saturday, March 18, 2023

photo of event
అంతర్జాతీయ నిద్ర దినోత్సవం సందర్బంగా, మంచి నిద్రకు ఈ చిట్కాలు మీకోసం....

అంతర్జాతీయ నిద్ర దినోత్సవం సందర్బంగా, మంచి నిద్రకు చిట్కాలు

Saturday, March 18, 2023

photo of event
అంతర్జాతీయ నిద్ర దినోత్సవం సందర్బంగా, మంచి నిద్రకు చిట్కాలు....

Viral fever & cold cases are on the rise, follow these prevention steps to keep safe

Thursday, March 9, 2023

photo of event
Viral fever & cold cases are on the rise, follow these prevention steps to keep safe....

Exposure to pigeon droppings may result in a severe allergy called Hypersensitivity Pneumonitis.

Tuesday, March 7, 2023

photo of event
Exposure to pigeon droppings may result in a severe allergy called Hypersensitivity Pneumonitis. Continue reading to learn more....

Impact of air pollution and effect on the health of bike riders

Thursday, March 2, 2023

photo of event
Impact of air pollution and effect on the health of bike riders....

Understanding the interplay between sleep hours and your age.

Friday, January 27, 2023

photo of event
Understanding the interplay between sleep hours and your age....

BOOK AN APPOINTMENT

FIND A DOCTOR

Footer Loading...