ఈ మధ్యకాలంలో అనేక మందిని వేధిస్తున్న సమస్య థైరాయిడ్ పట్ల గర్భిణీలు జాగ్రత్త తీసుకోవాలని తెలిపిన కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రి వైద్యులు.

Thursday, May 25, 2023

photo of event
ఈ మధ్యకాలంలో అనేక మందిని వేధిస్తున్న సమస్య  థైరాయిడ్ పట్ల గర్భిణీలు జాగ్రత్త తీసుకోవాలని తెలిపిన కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రి వైద్యులు....

Pregnant women should be careful about Thyroid

Thursday, May 25, 2023

photo of event
Pregnant women should be careful about Thyroid...

Find out what hypothyroidism is?

Wednesday, May 24, 2023

photo of event
Find out what hypothyroidism is, its symptoms, how it is treated, and any side effects that may come with it. Find out more by reading on....

A patient suffering from a rare genetic condition causing mental illness for five years was treated successfully at the KIMS-Kingsway Hospital.

Saturday, March 11, 2023

photo of event
A patient suffering from a rare genetic condition causing mental illness for five years was treated successfully at the KIMS-Kingsway Hospital. Continue reading to learn more....

KIMS doctors treated a woman suffering from dangerously low sugar values without diabetes.

Saturday, December 24, 2022

photo of event
KIMS doctors treated a woman suffering from dangerously low sugar values without diabetes....

మధుమేహ దినోత్సవం సందర్బంగా మధుమేహంపై అవగాహన

Monday, November 14, 2022

photo of event
మధుమేహ దినోత్సవం సందర్బంగా మధుమేహంపై అవగాహన...

Evolution of Obesity and Type-2 diabetes in youth

Saturday, November 12, 2022

photo of event
Evolution of Obesity and Type-2 diabetes in youth...

Special Article on Diabetes - Dr. Sravani

Monday, July 19, 2021

photo of event
Special Article on Diabetes - Dr. Sravani...

Are you overhydrating - Dr.Shehzad Ruman

Tuesday, June 8, 2021

photo of event
Are you overhydrating - Dr.Shehzad Ruman...

Thyroid awareness coverage - Vizag

Friday, January 22, 2021

photo of event
Thyroid awareness coverage - Vizag...

BOOK AN APPOINTMENT

FIND A DOCTOR

Footer Loading...