500 మందికి పైగా వైద్యులతో కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రిలో క్లోమ వ్యాధిపై అవగాహన సదస్సు.

Monday, June 5, 2023

photo of event
500 మందికి పైగా వైద్యులతో కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రిలో క్లోమ వ్యాధిపై అవగాహన సదస్సు....

అంతర్జాతీయ కాలేయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కాలేయ వ్యాధులపై అవగాహన

Wednesday, April 19, 2023

photo of event
అంతర్జాతీయ కాలేయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కాలేయ వ్యాధులపై అవగాహన కల్పించిన కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రి వైద్యులు...

అంతర్జాతీయ కాలేయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కాలేయ వ్యాధులపై అవగాహన

Wednesday, April 19, 2023

photo of event
అంతర్జాతీయ కాలేయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కాలేయ వ్యాధులపై అవగాహన కల్పించిన కిమ్స్ సవీర ఆసుపత్రి వైద్యులు....

శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, అతిగా తినడం ఊబకాయానికి మూల కారణాలు

Saturday, March 4, 2023

photo of event
శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, అతిగా తినడం ఊబకాయానికి మూల కారణాలు....

పిల్లలలో శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ఆటలకు దూరంగా ఉండటం, కొవ్వు అతిగా ఉండే ఆహరం తినడమే ఊబకాయానికి ప్రధాన కారణాలు

Saturday, March 4, 2023

photo of event
పిల్లలలో శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ఆటలకు దూరంగా ఉండటం, కొవ్వు అతిగా ఉండే ఆహరం తినడమే ఊబకాయానికి ప్రధాన కారణాలు....

పిల్లలలో శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ఆటలకు దూరంగా ఉండటం, కొవ్వు అతిగా ఉండే ఆహరం తినడమే ఊబకాయానికి ప్రధాన కారణాలు

Saturday, March 4, 2023

photo of event
పిల్లలలో శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ఆటలకు దూరంగా ఉండటం, కొవ్వు అతిగా ఉండే ఆహరం తినడమే ఊబకాయానికి ప్రధాన కారణాలు....

శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ఆటలకు దూరంగా ఉండటం, కొవ్వు అతిగా ఉండే ఆహరం తినడమే ఊబకాయానికి ప్రధాన కారణాలు

Saturday, March 4, 2023

photo of event
శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ఆటలకు దూరంగా ఉండటం, కొవ్వు అతిగా ఉండే ఆహరం తినడమే ఊబకాయానికి ప్రధాన కారణాలు....

Gastro issues are more prevalent in patients with a travel history.

Tuesday, February 28, 2023

photo of event
Gastro issues are more prevalent in patients with a travel history....

SpyGlass Cholangioscopy

Friday, February 3, 2023

photo of event
In central India, a 15-year-old child, along with eight other patients with pancreatic stones, was treated with SpyGlass Cholangioscopy, an advanced procedure that allows direct endoscopic inspection of the bile ducts an...

A 4th Roundtable Conference was held by KIMS-Kingsway Hospitals in Amrawati

Tuesday, December 13, 2022

photo of event
A 4th Roundtable Conference was held by KIMS-Kingsway Hospitals in Amrawati regarding Gastroenterology, Obesity & Neurosurgery. Following are some insights regarding the roundtable conference associated with KIMS-Kin...

BOOK AN APPOINTMENT

FIND A DOCTOR

Footer Loading...