కిమ్స్ సవీర ఆసుపత్రిలో ఇప్పుడు అత్యాధునిక కీహోల్ ద్వారా గుండె శస్త్రచికిత్స అందుబాటులో

Thursday, May 25, 2023

photo of event
కిమ్స్ సవీర ఆసుపత్రిలో ఇప్పుడు అత్యాధునిక కీహోల్ ద్వారా గుండె శస్త్రచికిత్స అందుబాటులోకి వచ్చింది. రెండు నెలల్లో 25 శస్త్రచికిత్సలు చేసిన వైద్యులు....

A 72-year-old man's lungs were deemed unfit for general anesthesia, resulting in a rare Awake Bypass Surgery.

Thursday, April 13, 2023

photo of event
A 72-year-old man's lungs were deemed unfit for general anesthesia, resulting in a rare Awake Bypass Surgery. Continue reading to learn more....

రెండు రోజుల చిన్నారి గుండెకు అరుదైన వైద్యం

Saturday, April 8, 2023

photo of event
రెండు రోజుల చిన్నారి గుండెకు అరుదైన వైద్యం - గుండెకు రక్తం వెళ్లే నాళం ముసుకుపోయి చెడు రక్తం గుండె ఎడమవైపుకు వెళ్తున్నట్టు గుర్తించి గుండె బైపాస్ సర్జరీ విజయవంతంగా చేసిన కిమ్స్ కడల్స్ ఆసుపత్రి వైద్యులు....

Heart attacks are rising among citizens who are reverting to their pre-covid lifestyles.

Friday, March 3, 2023

photo of event
Heart attacks are rising among citizens who are reverting to their pre-covid lifestyles. To learn more, read on....

Tips for baby and toddler communication and talking.

Tuesday, January 31, 2023

photo of event
Tips for baby and toddler communication and talking....

Telangana Health Care Awards Vaidya Ratna - 2022

Friday, December 30, 2022

photo of event
Our Chairman & Managing Director Dr. B. Bhaskar Rao was felicitated with the "Telangana Health Care Awards Vaidya Ratna - 2022" for his outstanding contribution to the medical field....

Our Chairman and Managing Director Dr. B Bhaskar Rao share his thoughts on what constitutes good healthcare.

Wednesday, November 2, 2022

photo of event
Our Chairman and Managing Director Dr. B Bhaskar Rao share his thoughts on what constitutes good healthcare....

World Arthritis Day

Wednesday, October 12, 2022

photo of event
World Arthritis Day....

75 ఏళ్ళ వృద్ధుడికి అరుదైన శస్త్ర చికిత్స

Monday, October 10, 2022

photo of event
75 ఏళ్ళ వృద్ధుడికి అరుదైన శస్త్ర చికిత్స...

On the occasion of National Bone and Joint Day, KIMS Hospitals organized Basic Life Support (BLS) Training for Ambulance drivers.

Friday, August 5, 2022

photo of event
On the occasion of National Bone and Joint Day, KIMS Hospitals organized Basic Life Support (BLS) Training for Ambulance drivers. ...

BOOK AN APPOINTMENT

FIND A DOCTOR

Footer Loading...