దాదాపు బ్రెయిన్ డెడ్ పరిస్థితిలోకి వెళ్లిన రైతును కాపాడిన కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రి వైద్యులు

Wednesday, March 29, 2023

photo of event
దాదాపు బ్రెయిన్ డెడ్ పరిస్థితిలోకి వెళ్లిన రైతును కాపాడిన కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రి వైద్యులు....

A patient suffering from a rare genetic condition causing mental illness for five years was treated successfully at the KIMS-Kingsway Hospital.

Saturday, March 11, 2023

photo of event
A patient suffering from a rare genetic condition causing mental illness for five years was treated successfully at the KIMS-Kingsway Hospital. Continue reading to learn more....

యాంటీబాడీ పరీక్షల ద్వారా రొమ్ము కాన్సర్ గుర్తించి చికిత్స చేసిన కిమ్స్ కర్నూలు ఆసుపత్రి వైద్యులు

Saturday, February 25, 2023

photo of event
యాంటీబాడీ పరీక్షల ద్వారా రొమ్ము కాన్సర్ గుర్తించి చికిత్స చేసిన కిమ్స్ కర్నూలు ఆసుపత్రి వైద్యులు....

అధిక రక్తపోటు (బీపీ)తో తీవ్రమైన తలనొప్పితో నరాలు చిట్లి పక్షవాతం వస్తుంది.

Wednesday, February 15, 2023

photo of event
అధిక రక్తపోటు (బీపీ)తో తీవ్రమైన తలనొప్పితో నరాలు చిట్లి పక్షవాతం వస్తుంది....

అంతర్జాతీయ మూర్ఛ దినోత్సవం సందర్బంగా మూర్ఛవ్యాధి పై అవగాహన

Tuesday, February 14, 2023

photo of event
అంతర్జాతీయ మూర్ఛ దినోత్సవం సందర్బంగా మూర్ఛవ్యాధి పై అవగాహన కల్పించిన కిమ్స్ సవీర ఆసుపత్రి వైద్యులు....

International Epilepsy Day awareness was held, with more than 100 epilepsy patients sharing their stories & dreams at KIMS Hospitals.

Tuesday, February 14, 2023

photo of event
International Epilepsy Day awareness was held, with more than 100 epilepsy patients sharing their stories & dreams at KIMS Hospitals....

KIMS doctors treated a woman suffering from dangerously low sugar values without diabetes.

Saturday, December 24, 2022

photo of event
KIMS doctors treated a woman suffering from dangerously low sugar values without diabetes....

Know about rare diseases such as Stiff Person Syndrome and Sjogren's Syndrome.

Thursday, December 22, 2022

photo of event
Know about rare diseases such as Stiff Person Syndrome and Sjogren's Syndrome....

Learn how lack of sleep is harmful to health and why women require more sleep than men.

Tuesday, December 20, 2022

photo of event
Learn how lack of sleep is harmful to health and why women require more sleep than men....

Why do singers forget their song lyrics during live stage performances, and what causes lyrical memory lapse?

Tuesday, December 13, 2022

photo of event
Why do singers forget their song lyrics during live stage performances, and what causes lyrical memory lapse?...

BOOK AN APPOINTMENT

FIND A DOCTOR

Footer Loading...